Verhaalsonderzoek: hoe zinvol is verhaal?

Is er eigenlijk wel verhaal mogelijk? Een verhaalsonderzoek geeft u antwoord op deze vraag en biedt u zekerheid over de wenselijkheid van een incassoprocedure. Zo weet u, op basis van de verkregen verhaalsinformatie, of de te verwachten kosten opwegen tegen het verhaalsrisico.

Afhankelijk van de uitkomst van het verhaalsonderzoek kunnen vervolgens de vervolgstappen worden bepaald: bijvoorbeeld een pre-incasso of incassoprocedure. Een andere uitkomst van het verhaalsonderzoek kan zijn dat het verstandig is om een openstaande vordering via de juridische weg te verhalen op de debiteur.